A Practical Research into Preservation Strategies for VR artworks on the basis of Justin Zijlstra’s 100 Jaar Vrouwenkiesrecht

Hoe bewaar je een VR kunstwerk? In deze publicatie is het resultaat opgenomen van een onderzoeksproject van LIMA naar het preserveren van VR-kunstwerken. Specifiek wordt er gekeken naar het VR-kunstwerk 100 Jaar Vrouwenkiesrecht (2018-2019) van Justin Zijlstra. De casestudy bevat diepgaande documentatie over het kunstwerk en zijn onderdelen, gaat in op de belangrijkste conserveringsproblemen, een aantal conserveringsstrategieën en het creëren van verschillende schijfafbeeldingen van het werk voor conserveringsdoeleinden.

Aan het eind is ook een meer algemene checklist opgenomen die als richtlijn voor conservering van VR kunstwerken kan worden gebruikt.