Selecties

Op zoek naar informatie over een specifiek onderwerp op het gebied van AV-archivering? Deze selecties bieden een verzameling van bronnen rond uiteenlopende thema’s, samengesteld door specialisten uit het veld en leden van de redactie.

Laatste toevoegingen

12/12/2019 Rechtenonderzoek en online publicatie Bekijken
12/12/2019 Beeld en Geluid online: van publiek domein tot citaatrecht Bekijken
11/12/2019 Frequently Asked Questions (about audiovisual preservation) Bekijken
27/11/2019 So Many Standards, so Little Time: a History and Analysis of Four Digital Video Standards Bekijken
31/10/2019 Digital Preservation Sound and Vision: Policy, Standards and Procedures. 2019 Edition. Bekijken
17/10/2019 Appraisal and Selection in Moving Image Archives: Legacy and Transformations Bekijken
19/09/2019 Report on Video and Audio Tape Deterioration Mechanisms Bekijken

Over deze website

De kennisbank van AVA_Net bevat uiteenlopende kennisbronnen op het gebied van AV-archivering, zoals blogs, handboeken en rapporten. De publicaties zijn afkomstig uit zowel uit het Nederlandse als uit het internationale AV-erfgoeddomein.

De kennisbank is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met AV-archivering binnen instellingen die audiovisuele collecties beheren en beschikbaar stellen, zoals archieven, musea, omroepen en andere culturele en overheidsinstanties. Daarnaast is de kennisbank ook interessant voor studenten, onderzoekers en geïnteresseerde leken.

Over AVA_Net

AVA_Net is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland. Het netwerk is een representatieve afspiegeling van alle sectoren waarbinnen AV-erfgoed wordt beheerd en beschikbaar wordt gesteld. Het biedt een (kennis)platform en het behartigt de belangen van het audiovisueel erfgoed. Zo versterkt AVA_Net de positie van het audiovisueel erfgoed in Nederland.