Personalizing Access to Cultural Heritage Collections using Pathways

Contents:

  • Introduction
  • Background
  • User Models
  • Paths as a metaphor for navigation
  • The PATHS project
  • Conclusion
  • Acknowledgements
  • References

Dit artikel bespreekt de mechanismen voor persoonlijke toegang tot cultureel erfgoed collecties. De onderzoekers van de University of Sheffield stellen voor dat de notie van paden en routes een flexibele en krachtige metafoor biedt om bestaande modellen voor persoonlijk, cognitief zoekgedrag aan te vullen. De ‘adaptive personalized systems’ en de ‘social navigation systems’ die reeds zijn ontwikkeld voor gebruikers van cultureel erfgoedinformatie ontwikkelen zich steeds verder in de richting van culturele portals die gebruikersparticipatie stimuleren en een AV-collectie interessant maken voor zowel makers (professionele gebruikers) als “lezers” (het brede publiek). Het projectPATHS (Personalized Access To cultural Heritage Spaces) wordt ook nader toegelicht. Deze paper is ingediend voor de 3rd International Workshop on Personalized Access to Cultural Heritage, februari 2011.

Interessant artikel voor beleidsmedewerkers en managers die zich willen verdiepen in de mogelijkheden om gebruikers van hun digitale AV-archief nog beter te ondersteunen bij het vinden van voor hen relevante content. Duidelijke toelichting op de diverse manieren om informatie van en voor de gebruiker te verwerken tijdens het navigeren in een semantische representatie van de collectie.