Digitalisering

Redacted by:
Saskia Arentsen (Beeld en Geluid)

Digitalisering is een belangrijke stap in het vastleggen en beschikbaar stellen van analoge audiovisuele collecties, en heeft evidente voordelen. Als archief ben je daardoor beter in staat tot het bewaren van vergankelijke dragers (denk bijvoorbeeld aan videoformaten) en aanbieden van dit unieke erfgoedmateriaal. Door digitale platforms en netwerken kunnen gedigitaliseerde collecties op grote schaal worden verspreid (denk aan Open Beelden, Europeana, Digitale Collectie).

Archiefmasters kunnen in optimale omstandigheden worden bewaard, terwijl het publiek digitale kopieën krijgt voorgeschoteld. Digitale opslag leidt tot een enorme beperking van de benodigde fysieke ruimte, hoewel de oorspronkelijke, analoge master in de meeste gevallennog wel bewaard blijft. Alle gegevens, ongeacht hun oorsprong, worden op dezelfde manier weggezet. Hierdoor kunnen grote bestanden makkelijker worden georganiseerd en doorzocht.

De gunstige effecten van digitale technologie kunnen niet los worden gezien van een aantal kritische issues: de heterogeniteit van dragers en formats, de schaal van productie en verspreiding en de wijze waarop materialen gewaardeerd moeten worden. Minstens zo kritisch zijn de dynamische levenscycli van digitale files en hun duurzaamheid. De grote afhankelijkheid van de technologie vormt misschien wel het sluitstuk. Het functioneren van av-archieven hangt door digitalisering af van IT-technologie en technologische kennis.

Hieronder vind je diverse informatieve bronnen over digitalisering.

Memoriav Recommendations Digital archiving of film and video: principles and guidance

Auteur: Agathe Jarczyk, Reto Kromer, David Pfluger

Dit document geeft adviezen over digitaliseren en digitaal archiveren. De aanbevelingen geven een eerste inleiding op relevante terminologie en een overzicht van de relevante onderwerpen. Ze bevatten ook een algemene evaluatie van de kwaliteit van verschillende videoformaten en hun geschiktheid voor archivering.

Beelden van het verleden. 7 jaar beelden voor de toekomst.

Auteur: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid; EYE Filmmuseum; Nationaal Archief; Kennisland

In dit eindrapport (2015) van het programma Beelden voor de Toekomst leest u over de ontwikkeling van grootschalige digitaliseringsprocessen als de gedachtevorming over de rol van erfgoedinstellingen in de digitale samenleving.

Digitising Video for Long-Term Preservation: An RFP Guide and Template

Auteur: Paula De Stefano, Kimberly Tarr, Melitte Buchman, Peter Oleksik, Alice Moscoso

Dit document gidst je stap voor stap door het proces van het indienen van een Request for Proposals (RFP), voor het overzetten van analoge video – specifiek VHS – naar digitale dragers voor conservering.

DE BASIS voor vervaardiging van beeld

Auteur: DEN

In dit document zijn de minimumeisen vastgelegd voor het maken van een digitale kopie van videodragers.

DE BASIS voor vervaardiging van audiomateriaal

Auteur: DEN

In dit document zijn de minimumeisen vastgelegd voor het maken van een digitale kopie van audiodragers.

Amateurfilmplatform

Auteur:

Op het Amateurfilm Platform vindt u zeer toegankelijke beschrijvingen voor het bewaren en digitalisering van film, video en digitale dragers.

Cost of Inaction Calculator

Auteur: AVPreserve

Digitaliseren is een kostbare aangelegenheid. Echter, niets doen kan op termijn voor grotere verliezen zorgen. AVPreserve biedt een handige online tool om deze cost of inaction te bereken,