TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2020

Deze derde TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland geeft een overzicht van de stand van zaken wat betreft audiovisueel materiaal bij collectionerende instellingen in Nederland.

Als landelijk knooppunt voor de audiovisuele en mediasector binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed, levert Beeld en Geluid een actieve bijdrage aan de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, in het bijzonder rondom de duurzaamheid en toegankelijkheid van media en audiovisueel erfgoedmateriaal. De uitkomsten van het TrendMonitor-onderzoek geven richting aan de activiteiten van Beeld en Geluid en van AVA_Net, het kennisnetwerk van audiovisuele collectiehouders in Nederland. Daarnaast dienen ze ook als staalkaart en graadmeter voor de gezondheid en beschikbaarheid van de geluiden en bewegende beelden die ons nationale geheugen vormen.