[AVA_Net webinar] Doe meer met je online AV-collecties: Geheugen van Nederland

Wat is het Geheugen van Nederland?  Waarom is deze online publiekscampagne interessant voor AV-instellingen? En hoe kun je meedoen? Dit en meer hoor je van campagnemanager Tal Groenman en redactielid Lisa Whittle van Geheugen van Nederland. Met een inleiding door Wilbert Helmus, netwerkmanager van het NDE. Deze presentatie werd gegeven tijdens het AVA_Net webinar – One Step Beyond: doe meer …

Het Wendbare AV-Archief. Aanzien en identiteit in tijden van technologische verandering

Wat is eigenlijk de essentie van het AV-archief? Wat constitueert de opdracht en de inrichting van deze archieven? Om dit te doorgronden schetst dit document een beeld van hun geschiedenis, hun professie en hun belangrijkste kenmerken. Daarna wordt uiteengezet op welke manieren de omgeving van het audiovisuele archief vanaf 1980 veranderde en wat voor effect dit had op de collecties, …

TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2020

Deze derde TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland geeft een overzicht van de stand van zaken wat betreft audiovisueel materiaal bij collectionerende instellingen in Nederland. Als landelijk knooppunt voor de audiovisuele en mediasector binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed, levert Beeld en Geluid een actieve bijdrage aan de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, in het bijzonder rondom de duurzaamheid en toegankelijkheid van media …

TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland

Het audiovisueel archief in Nederland is volop in beweging. Individuele instellingen ontvangen en verzamelen steeds meer audiovisuele producties, ontwikkelen steeds professioneler informatiebeleid en koppelen hun collecties, kennis en voorzieningen aan een groter netwerk. Er bestaat vanuit deze ontwikkeling een toenemende behoefte aan inzicht in de trends in het beheer, het behoud en de beschikbaarstelling van de analoge en digitale audiovisuele …