Rights Statements

RightsStatements.org currently provides 12 different rights statements that can be used by cultural heritage institutions to communicate the copyright and re-use status of digital objects to the public. The rights statements have been designed with both human users and machine users (such as search engines) in mind and are made available as linked data. Each rights statement is located at …

[AVA_Net Training] Auteursrecht en open licenties: een introductie

Presentatie tijdens de AVA_Net training Auteursrechten en online beschikbaarstelling op 9 december 2019 bij het Nationaal Archief in Den Haag.Maarten Zeinstra is jurist en informatieprofessional en onder meer voorzitter van Open Nederland en aanspreekpunt voor Creative Commons Nederland. Hij bespreekt de kenmerken van auteursrecht in relatie tot de digitale realiteit. Zo gaat hij in op de Publiek Domein-bepaling en geeft hij een toelichting …

[AVA_Net Training] Rechtenonderzoek en online publicatie

Presentatie tijdens de AVA_Net training Auteursrechten en online beschikbaarstelling op 9 december 2019 bij het Nationaal Archief in Den Haag.Ruurd Blom is mediamanager Toegang Collectie bij Beeld en Geluid. Hij vertelt over de online beschikbaarstelling van collecties door Beeld en Geluid aan de hand van een jaarkalender, over het grote online bereik en over het creatief hergebruik van de collecties …

[AVA_Net Training] Beeld en Geluid online: van publiek domein tot citaatrecht

Presentatie tijdens de AVA_Net training Auteursrechten en online beschikbaarstelling op 9 december 2019 bij het Nationaal Archief in Den Haag.Maartje Hülsenbeck is auteursrechtjurist bij Beeld en Geluid. Zij vertelt over het Stroomschema online beschikbaarstelling dat Beeld en Geluid in 2017 ontwikkelde om te kunnen bepalen of AV-materiaal als Publiek Domein online gepubliceerd kan worden. Verder gaat ze in op de …

[AVA_Net Training] DSM-richtlijn en AV-archieven

Presentatie tijdens de AVA_Net training Auteursrechten en online beschikbaarstelling op 9 december 2019 bij het Nationaal Archief in Den Haag. Stef van Gompel (UvA) is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht, met name het nationale en internationale auteursrecht. Hij bespreekt de juridische aspecten rondom de online beschikbaarstelling van AV-archieven. Hij gaat daarbij in op de huidige stand van zaken en op de nieuwe …

[AVA_Net Training] Meer dan 200.000 items door auteursrechtelijke molen

Presentatie tijdens de AVA_Net training Auteursrechten en online beschikbaarstelling op 9 december 2019 bij het Nationaal Archief in Den Haag.Stephanie Schnörr is collectiebeheerder bij het Gelders Archief. Ze vertelt hoe haar organisatie 200.000 items door de auteursrechtelijke molen haalde met als doel zoveel mogelijk materiaal online beschikbaar te stellen. Hoe pak je zo’n groot project aan? Hoe borg je het …