TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland

Het audiovisueel archief in Nederland is volop in beweging. Individuele instellingen ontvangen en verzamelen steeds meer audiovisuele producties, ontwikkelen steeds professioneler informatiebeleid en koppelen hun collecties, kennis en voorzieningen aan een groter netwerk. Er bestaat vanuit deze ontwikkeling een toenemende behoefte aan inzicht in de trends in het beheer, het behoud en de beschikbaarstelling van de analoge en digitale audiovisuele …

TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2018

De TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2018 geeft een overzicht van de actuele stand van zaken wat betreft AV-materiaal bij collectionerende instellingen. Het is het derde rapport in een reeks van periodiek uit te brengen onderzoeksrapportages die een overzicht bieden van ontwikkelingen op het gebied van beheer, behoud en beschikbaarstelling van analoge en digitale audiovisuele collecties in Nederland. Dit onderzoek …

Kennisbehoeften omtrent het beheer en behoud van audiovisuele materialen

Diepte-onderzoek TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland september 2017 In 2016 heeft het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de eerste TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland gepubliceerd: een onderzoek naar trends in het beheer, het behoud en de beschikbaarstelling van de analoge en digitale audiovisuele collecties. Het is een tweejaarlijks onderzoek naar de trends en ontwikkelingen binnen de sector. Voor de …

Digital Preservation Sound and Vision: Policy, Standards and Procedures. 2019 Edition.

This is an updated version of the Digital Preservation Sound and Vision: Policy, Standards and Procedures document from 2016. The purpose of this document is to further contribute to the development and promotion of the Netherlands Institute for Sound and Vision (in short Sound and Vision or NISV) as a leading media archive that has identified sustainable digital preservation as …